زهرا توت زاری هنرمند استین گلاس

زهرا توت زاری یکی از بهترین های کار (استیند گلس) است. او بیش از15 سال است که در حرفه ی خود طراحی و ساخت شیشه های هنری استین گلاس، همچنین آیینه دکوراتیو، شیشه دکوراتیو، گنبد شیشه ای  و در واقع معماری های خاص فعالیت دارد.

اولین کسی که ساخت استین گلاس خم را در ایران به ثمر رساند زهرا توتزاری است. او دارای مدرک کارشناسی صنایع دستی با تخصص شیشه و کارشناسی ارشد طراحی داخلی با تخصص شیشه از آکادمی شیشه در ایتالیا است.
جالب توجه است که نام بانوی شیشه ی ایران به ایشان نسبت داده شده است . پیشنهاد میشود که نمونه کارهای جذاب او را مشاهده نمایید.

هنرمند - زهرا توتزاری

هنرمند

نمایشگاه ها - زهرا توتزاری

نمایشگاه ها

نمونه کار ها - زهرا توتزاری

نمونه کار ها

کارگاه - زهرا توتزاری

کارگاه