Project Description

مشخصات پروژه

ساختمان ویلایی فرمانیه در منطقه فرمانیه تهران, از ساختمان های اصیل منطقه شمیرانات بوده است که مالک جدید آن تصمین به حفظ ساختمان و انجام یک بازسازی کامل در آن گرفت. بر روی راه پله اصلی ساختمان دهانه گنبد به قطر 3.5 متر قرار داشت که بایستی بر روی آن یک فرم گنبدی شکل قرار می گرفت.

ساختمان ویلایی فرمانیه

درخواست کارفرما در این پروژه جلوگیری از شدت نور زیاد بود تا بتواند علاوه بر حفظ نور دچار شدت نور آفتاب نیز نباشد. همچنین توجه به بحث اشراف ساختمان های اطراف نیز مورد نظر ایشان بود. از همین روی بهترین گزینه استفاده از شیشه های استیند گلس بر روی گنبد بود تا علاوه بر همه موارد ذکر شده, زیبایی را نیز به فضای داخلی هدیه نماید.

ساختمان ویلایی فرمانیه

طراحی و اجرای این گنبد زیبای شیشه ای توسط مجموعه ایراچی انجام شده است.

ساختمان ویلایی فرمانیه