نمایشگاه ها

نمایشگاه پاییزه دبی سال 1386

آثاری از تکنیک فیوز گلاس

طراحی لایتینگ های فضای خارجی

نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر 1387

اثر تجسمی خط با تکنیک شیشه گری کوره ای

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران سال 1389

شیشه های دست ساز با نگاهی به کاربرد آن در صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی تهران سال 1390

شیشه های ساختمانی در دکوراسیون داخلی

نمایشگاه تجسمی بخش جوانان تهران 1392

آثاری از تابلوهای برجسته شیشه ای , نفر اول بخش تجسمی

نمایشگاه دکو 10 تهران 1396

سازه های شیشه ای استین گلاس

نمایشگاه هومی میلان 1397

نمایش آثار هنرمندان و صنعتگران ایرانی در بخش دکوراسیون

نمایشگاه ها - توتزاری - tootzari